Råd, nævn og udvalg

Illustration

Dekanen er den øverst ansvarlige på fakultetet og har således det overordnede ansvar for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række nævn, råd, udvalg og ledere der rådgiver dekanen i forbindelse med arbejdet med sikring af undervisning, uddannelser og uddannelseskvalitet.

Her kan du se lidt mere om nogle af de råd, nævn og udvalg der beskæftiger sig med uddannelserne på School of Pharmaceutical Sciences.