Uddannelse – Københavns Universitet

PharmaSchool > Uddannelse

Uddannelse

Uddannelse på PharmaSchool

Omdrejningspunktet for alle uddannelser på PharmaSchool er lægemidler. Kurser og undervisere under de på PharmaSchool forankrede uddannelser rekvireres primært fra de farmaceutiske institutter, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og Institut for Farmaci, hvor al forskning er centreret omkring lægemidler og dermed sikrer uddannelsernes forskningsgrundlag. Nogle kurser afvikles på dansk men de fleste kurser afvikles på engelsk. PharmaSchool udbyder en række uddannelser fra bachelor til ph.d. Vi har også en række andre uddannelsestilbud, herunder internationale uddannelser, efter- og videreuddannelser samt enkelte fag. Du kan finde meget mere information under de enkelte uddannelser (se nedenfor).

Hele Uddannelser: PharmaSchool udbyder bachelor- og kandidatuddannelser (danske og internationale), forskeruddannelse, samt efter- og videreuddannelse.

Enkeltfag/Merit: Som led i din igangværende uddannelse eller efter endt uddannelse kan du tage enkelte fag på PharmaSchool.

Individuelle kurser viser de aktuelt udbudte postgraduate kurser.

PharmaSchool afholder endvidere kurser på den tværfakultære kandidatuddannelse i Miljøvidenskab og kurser på Copenhagen Summer University.

Yderligere oplysninger:

Dimission:

PharmaSchool holder officiel ceremoni for nye kandidater to gange om året. Se Dimission for yderligere oplysninger og et videoklip.