Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af uddannelserne

Vi arbejder altid med at gøre vores uddannelser så gode, tidssvarende og relevante som muligt. Vi har derfor en lang række tiltag og aktiviteter, som er med til at sikre uddannelsernes fagindhold og forskningsmæssige forankring. Vi arbejder målrettet på at sikre motiverende undervisning og læringsmiljø.

SUND kvalitetssikring giver lidt flere generelle oplysninger samt baggrund for undersøgelserne, kvalitetssikringspolitik osv.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet evaluerer regelmæssigt alle kurser. I tråd med retningslinjer for undervisningsevaluering udstukket af Københavns Universitets evalueres alle kurser første gang de udbydes, og herefter minimum hver anden gang de afholdes.

Her kan du læse lidt mere om SUNDs overordnede rammer for undervisningsevaluering.