Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af uddannelserne

Vi arbejder altid med at gøre vores uddannelser så gode, tidssvarende og relevante som muligt. Vi har derfor en lang række tiltag og aktiviteter, som er med til at sikre uddannelsernes fagindhold og forskningsmæssige forankring. Vi arbejder målrettet på at sikre motiverende undervisning og læringsmiljø.

SUND kvalitetssikring giver lidt flere generelle oplysninger samt baggrund for undersøgelserne, kvalitetssikringspolitik osv.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet evaluerer regelmæssigt alle kurser. I tråd med retningslinjer for undervisningsevaluering udstukket af Københavns Universitets evalueres alle kurser første gang de udbydes, og herefter minimum hver anden gang de afholdes.

Her kan du læse lidt mere om SUNDs arbejde med at evaluere undervisningen

 

Leder du efter evalueringer fra tidligere semestre, så kan du få dem sendt ved at kontakte: evalueringsenheden@sund.ku.dk

Kursusevaluering af MRA, Master of Medicines Regulatory Affairs

Evalueringen findes på engelsk her

Kursusevaluering af MIND, Master of Industrial Drug Development

Evalueringen findes på engelsk her

 

 

Generelt

Under Årsrapporter for Københavns Universitet findes (fra 2007) i afsnittet Statistikberedskab diverse studierelaterede statistiske opgørelser og nøgletal som de er indberettet til Danske Universiteter og ministerierne. Den nyeste årsrapport findes direkte - for de foregående år findes årsrapporterne via link øverst til højre på den nye side.

Heltidsuddannelser

Studiestatistik viser oplysninger om Optagelse, Bestand, Produktion, Gennemførelse og Karaktergivning for bachelor- og kandidatstuderende. For 2011 og 2012 kan du finde data for Bachelor (Farmaci) og Kandidat (Farmaci, Lægemiddelvidenskab, Medicinalkemi og Farmaceutisk Videnskab) under Det Farmaceutiske Fakultet. Fra 2013 og frem findes oplysningerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Bachelor ansøgning og optagelse viser detaljerede statistiske informationer vedrørende antal ansøgninger i hhv. kvote 1 og 2 fordelt på køn og prioritet, antal optagne og kvotienter for bachelor studerende i Farmaci. For 2007 – 2011 findes oplysningerne under det Farmaceutiske Fakultet. Fra 2012 og frem findes oplysningerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kandidat ansøgning og optagelse viser statistiske informationer vedrørende kandidatoptaget for kandidat studerende i Farmaci, Farmaceutisk Videnskab, Lægemiddelvidenskab og Medicinalkemi. For 2011 og 2012 findes oplysningerne under det Farmaceutiske Fakultet. Fra 2013 og frem findes oplysningerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Forskeruddannelser

Ph.d. statistikker viser statistiske informationer vedrørende Ph.d. tilgang, bestand og produktion for hele Københavns Universitet. Data for det Farmaceutiske Fakultet er medtaget 2007 – 2010.

DRA Employment Survey viser erhvervsstatus for kandidater med nyligt opnået farmaceutisk Ph.d. grad.

Tidligere

For perioden 2003– 2011, hvor PharmaSchool var hhv. selvstændig og et selvstændigt fakultet (Farmaceutisk Fakultet) på KU findes også en del statistisk materiale - se Statistik 2004-2011.

 

 

Dimittendundersøgelserne på Københavns Universitet gennemføres bl.a. for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløb har indflydelse på deres beskæftigelse.

Dimittendundersøgelser for uddannelser på PharmaSchool

Dimittendundersøgelser rekvireres ved, at sende en forespørgsel til SUNDs evalueringsenhed på evalueringsenheden@sund.ku.dk

Hvis du har adgang til Københavns Universitets interne portal (KUnet), kan dimittendundersøgelser fra 2015 og til i dag findes her

Ph.d.'ers ansættelser

Hvor bliver ph.d.'er ansat? Få et overblik i undersøgelsen her, under emnet "Where do phd's in pharmaceutical sciences go?"