Historie


 • 1672

  Medicinalforordningen

  De første skridt til en formel farmaceutuddannelse i Danmark bliver taget med Christian V’s forordning om læger og apotekere (Medicinalforordningen). Man skulle eksamineres ved det medicinske fakultet på Københavns Universitet, inden man kunne nedsætte sig som apoteker.

 • 1797

  HC Orsted

  H.C. Ørsted består farmaceuteksamen (examen chemico-pharmaceuticum).

 • 1892

  Tegning af bygningen i Stockholmsgade 1892

  Uddannelsen bliver selvstændig ved oprettelse af Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholmsgade i København. Grund, bygning og inventar bliver skænket af etatsråd, fabriksejer og apoteker Christian D. A. Hansen.

 • 1896

  De første to kvinder bliver Candidatae Pharmaciae.

 • 1936

  Det første professorat oprettes.

 • 1936

  Farmaceut Svend Aage Schou bliver ansat i det nyoprettede professorat i farmaci ved den Farmaceutiske Læreanstalt.

 • 1942

  Tegning af de nye bygninger på Universitetsparken 1942

  Farmaceutuddannelsen flytter til en ny bygning på Universitetsparken og skifter til Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH).

 • 1942

  Den farmaceutiske doktorgrad (dr. pharm.) bliver indført. (Se navne på personer med doktorgrader nedenfor).

 • 1944

  Den første æresdoktor (dr.pharm.h.c.) ved Danmarks Farmaceutiske Højskole promoveres. (Se navne på personer med æresdoktorgrader nedenfor).

 • 1954

  Den farmaceutiske licentiatgrad (lic. pharm.) bliver indført (fra 1988 benævnt Ph.d.).

 • 1956

  HC Orsted medalje 1956

  Danmarks Farmaceutiske Højskole indstifter H.C. Ørstedmedaljen på initiativ af daværende rektor, professor, dr.phil. Carl Faurholt (se mere nedenfor).

 • 1962

  Første hold farmaceutiske kandidater dimitterer med over 50% kvinder (47/89). Andelen af kvindelige dimittender har siden været over 50%.

 • 2003

  Uddannelsen bliver opdelt i en treårig bacheloruddannelse efterfulgt af en toårig kandidatuddannelse. Bachelor i Farmaci (bac.pharm.) bliver derfor indført.

 • 2003

  Indgangsparti DFU 2003

  Institutionens navn skifter til Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU).

 • 2004

  Kandidat i Lægemiddelvidenskab (MSc. Pharm.Sci.), international uddannelse med undervisning på engelsk blev indført.

 • 2006

  De første studerende optages på de nye to-årige kandidatuddannelser Kandidat i Farmaci (cand.pharm.) og kandidat i Farmaceutisk Videnskab (cand.scient.pharm.) på baggrund af opnået bac.pharm.

 • 2007

  DFU fusionerer med Københavns Universitet og navnet skifter til Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA).

 • 2011

  Kandidat i Medicinalkemi (MSc. Med.Chem.) international uddannelse med undervisning på engelsk bliver indført.

 • 2012

  PharmaSchool indgang

  FARMA fusionerer med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og navnet skifter til School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool)