Farmaceuten i samfundet

I dag er de fleste farmaceuter beskæftigede i medicinal- og biotekindustrien. En dansk uddannet farmaceut kan have hele verden som sin arbejdsplads og være med til at løse nogle af samfundets allerstørste problemer.

En del af arbejdet for en bedre og mere retfærdig verden går gennem bekæmpelse af sygdom og styrkelse af sundhed. Her spiller medicin, og dermed farmaceuter, en vigtig rolle. 

Farmaceuten - en eftertragtet ressource

Farmaceutens arbejde kombinerer viden fra fagområderne kemi, biologi og bioteknologi sat i spil til gavn for samfundet. Farmaceuten er samfundets lægemiddelekspert. Som uddannet farmaceut fra Københavns Universitet vil du have studeret midt i Medicon Valley, en af Europas største erhvervsklynger inden for bioteknologi, lægemidler og medicinsk teknologi.

Derfor står farmaceuten som en eftertragtet ressource i hele medicinalindustrien og i forhold til forskning på sundhedsområdet. Faget er også et af de akademiske uddannelser med lavest arbejdsløshed og højest lønniveau.

Der er farmaceuter med, når plejepersonalet på vores plejeinstitutioner skal oplæres i medicinhåndtering, på hospitaler og apoteker, og der er farmaceuter med i arbejdet for at finde og bekæmpe epidemier og udvikle ny medicin.

Farmaceuten er selvskreven i kampen for at finde løsninger til udfordringer som global befolkningstilvækst, flere ældre og voksende antibiotikaresistens.

Med farmaceutuddannelsen får du en anvendelig og eftertragtet professionsrettet uddannelse. Du vil have mulighed for at træde lige ind i en position, hvor du kan være med til at løfte vigtige samfundsopgaver.