Forskning

Udviklingen af nye lægemidler kræver kompleks tværdisciplinær forskning fra molekylært niveau til patienten. 

Via excellent forskning er vi på School of Pharmaceutical Sciences med til at skabe ny viden om lægemidler og dermed bidrage til et solidt fundament for udvikling af effektive lægemidler. Vores lægemiddelrelaterede forskning er ligesom undervisning og innovation af høj international kvalitet. Institutternes engagerede medarbejdere arbejder i et interdisciplinært, dynamisk og inspirerende internationalt miljø med et stærkt fagligt fællesskab.