Efter- og videreuddannelse

PharmaSchool og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tilbyder uddannelser til dig, der gerne vil styrke dine kompetencer eller søge nye udfordringer og inspiration indenfor de farmaceutiske discipliner.

For dig der gerne vil have en ny jobprofil:

For dig, der vil have efter- og videreuddannelse :

PharmaSchool om sommeren:

Generelle kurser på Københavns Universitet: