Bachelor- og kandidatuddannelser

  • Medicinalkemi

    Fokus er på design og fremstilling af nye lav- og makromolekylære lægemiddelstoffer med synteseudvikling og organisk kemi som omdrejningspunkt. Er ofte et springbræt til en forskningsbaseret karriere.
    <div class="list-img" style='background-image: url('/3643391.docid');'>