Det Medicinerede Menneske

Det Medicinerede Menneske er udsolgt, men du har mulighed for gratis at downloade og udskrive bogens enkelte kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden.

Lægemiddelrelaterede, tværfaglige udfordringer for biologi og kemi i gymnasiet

Med Det Medicinerede Menneske foreligger en temabog til brug i de gymnasiale skolers undervisning i kemi og biologi på A- og B-niveau. En bog der inddrager kernestoffet i både kemi og biologi i aktuelle problemstillinger fra hverdagen - vel at mærke hverdagen, som de unge kender den. Og med Det Farmaceutiske Fakultet som afsender, relaterer den sig indholdsmæssigt naturligt nok til lægemidler, sundhed og sygdom.

Bogen er skræddersyet til indholdet i gymnasiereformen, med vægt lagt på tværfagligt samarbejde og samspil mellem fagene. Selv om den faglige fokus er på biologi og kemi, er der mange muligheder for et samspil med fx idræt, dansk, historie og samfundsfag.

Temabog med kernestof

Om end temabogen dækker en stor del af kernestoffet i kemi og biologi, er den ikke skrevet med det formål, at inddrage mest muligt kernestof. Der er derfor ikke tale om en grundbog, men en temabog. Den er skrevet ud fra en filosofi om, at det faglige indhold i både kemi og biologi formidles bedst, når det er bundet op på "en god historie". Bogens 11 kapitler indledes således alle med perspektiverende og appetitvækkende case-stories. Disse giver mulighed for at få svar på autentiske problemstillinger - og nok så vigtigt i denne sammenhæng: at få svar på, hvad de udvalgte cases fra hverdagen har med kemi/biologi at gøre.

Kapitlerne kan læses i vilkårlig rækkefølge - og uafhængigt af hinanden. Efter ønske kan man lægge særlig vægt på enten kemi eller biologi. Kapitlerne er opbygget med tekster af forskellig sværhedsgrad - fra generelle oversigter til avancerede emner egnet til studieretningsprojekter i 3.g. Bogen er derfor velegnet til at anvende på forskellige niveauer og på forskellige tidspunkter i gymnasieforløbet.

Et samarbejde mellem journalister, forskere og faglige konsulenter

Bogen er skrevet af to videnskabsjournalister som med den journalistiske tilgang til stoffet formår at sætte emnerne i en samfundsmæssig, etisk og økonomisk sammenhæng. Sagt på en anden måde: De formår at vise hvorfor det faglige indhold er interessant.
Videnskabsjournalisternes materiale er kommet i stand via kontakt til førende danske forskere. Hermed sikres bogens aktualitet. Et tæt samarbejde med fire faglige konsulenter (to biologilærere og to kemilærere) har sikret flere ting. 1) At stoffet holdes inden for rammerne af, hvad der er relevant for undervisningen i gymnasiet. 2) At sværhedsgraden er den optimale set i lyset af intentionerne om at udvikle undervisningsmateriale i kemi og biologi på A- og B-niveau. 3) At bogen er i overensstemmelse med intentionerne i gymnasiereformen.

Form med indhold: Et højt fagligt niveau skal ikke være til hinder for en indbydende og spændende indpakning - og omvendt. Vi har derfor bestræbt os på et anderledes, sanseligt - nogle vil måske mene provokerende - grafisk udtryk. Dette understøtter ikke blot det rent faglige, men skulle også gerne i sig selv give lyst og inspiration til at gå på opdagelse i bogen.

God fornøjelse med læsningen!

Lægemiddelrelaterede, tværfaglige udfordringer for biologi og kemi i gymnasiet

  • Media: Bog, 244 sider
  • ISBN: 978-87-92-199-04-1
  • Udgave: 2. udgave 2007
  • Udgiver: Københavns Universitet Det Farmaceutiske Fakultet
  • Skrevet af: Videnskabsjournalist Lise Penter Madsen & Videnskabsjournalist Rolf Haugaard
  • Faglige konsulenter: Jens Bøgeskov, lektor (biologi), Karen Helmig, lektor (biologi); Inge Kaufmann, lektor (kemi) & Jakob Schiødt, lektor (kemi)