Akademisk Kalender

Kalender

Oversigt over studieåret – akademisk kalender

Et akademisk år løber fra uge 36 til og med uge 35 det efterfølgende år. Det akademiske år er opdelt i to semestre, og på nogle årgange opdeles hvert semester i to blokke. Undervisningsåret, dvs. perioden, hvor der foregår ordinær undervisning og eksamen, er normalt fra uge 36 til og med uge 25.

Københavns Universitet har udarbejdet fælles Retningslinjer for års- og ugestruktur. På SUND benyttes disse Retningslinjer for års- og skemastruktur i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplaner for alle SUNDS uddannelser. Du skal dog være opmærksom på at det kun er retningslinjer, og de derfor kun er vedledende.

 

Der er nedenstående faste ferie- og helligdage, hvor der ikke er undervisning:

Påske: Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag (mandag)
Kristi Himmelfart (torsdag)
2. pinsedag (mandag)
Grundlovsdag 5. juni
Jul og nytår: (23. december – 1. januar)

Helligdage udover ferieperioderne er undervisningsfri - øvrige mærkedage og lignende er almindelige undervisningsdage, med mindre andet er udmeldt på hvert enkelt kursus.

Bemærk, at der som udgangspunkt IKKE er undervisningsfrit i efterårsferien, uge 42 eller vinterferien, uge 7 eller 8, samt at der ofte er skemalagt undervisning i dagene op til Påske. Du bør således ikke planlægge ferie i disse uger, med mindre du kan se i dit skema, at du ikke har undervisning.

Du kan i KU’s retningslinjer blandt andet finde vejledende datoer for indeværende undervisningsår i den sidste del af dokumentet.