Akademisk Kalender

Kalender

Oversigt over studieåret – akademisk kalender

Et akademisk år løber fra uge 36 til og med uge 35 det efterfølgende år. Det akademiske år er opdelt i to semestre, og på nogle årgange opdeles hvert semester i to blokke. Undervisningsåret, dvs. perioden, hvor der foregår ordinær undervisning og eksamen, er normalt fra uge 36 til og med uge 25.

Københavns Universitet har udarbejdet fælles Retningslinjer for års- og ugestruktur. På SUND benyttes disse Retningslinjer for års- og skemastruktur i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplaner for alle SUNDS uddannelser. Du skal dog være opmærksom på at det kun er retningslinjer, og de derfor kun er vedledende.