School of Pharmaceutical Sciences – Københavns Universitet

Farmaceutuddannelsen

Cand.scient i medicinalkemi

Efter- og videreuddannelse

Gymnasiebesøg

Cand.scient i lægemiddelvidenskab

Meritstuderende