Statistik, år 2011 - nu – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool > Statistik, år 2011 - nu

Studiestatistik for School of Pharmaceutical Sciences 

GENERELT

Under Årsrapporter for Københavns Universitet findes (fra 2007) i afsnittet Statistikberedskab diverse studierelaterede statistiske opgørelser og nøgletal som de er indberettet til Danske Universiteter og ministerierne. Den nyeste årsrapport findes direkte - for de foregående år findes årsrapporterne via link øverst til højre på den nye side.

HELTIDSUDDANNELSER

Studiestatistik viser oplysninger om Optagelse, Bestand, Produktion, Gennemførelse og Karaktergivning for bachelor- og kandidatstuderende. For 2011 og 2012 kan du finde data for Bachelor (Farmaci) og Kandidat (Farmaci, Lægemiddelvidenskab, Medicinalkemi og Farmaceutisk Videnskab) under Det Farmaceutiske Fakultet. Fra 2013 og frem findes oplysningerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Bachelor ansøgning og optagelse viser detaljerede statistiske informationer vedrørende antal ansøgninger i hhv. kvote 1 og 2 fordelt på køn og prioritet, antal optagne og kvotienter for bachelor studerende i Farmaci. For 2007 – 2011 findes oplysningerne under det Farmaceutiske Fakultet. Fra 2012 og frem findes oplysningerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kandidat ansøgning og optagelse viser statistiske informationer vedrørende kandidatoptaget for kandidat studerende i Farmaci, Farmaceutisk Videnskab, Lægemiddelvidenskab og Medicinalkemi. For 2011 og 2012 findes oplysningerne under det Farmaceutiske Fakultet. Fra 2013 og frem findes oplysningerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

FORSKERUDDANNELSER

Ph.d. statistikker viser statistiske informationer vedrørende Ph.d. tilgang, bestand og produktion for hele Københavns Universitet. Data for det Farmaceutiske Fakultet er medtaget 2007 – 2010.

DRA Employment Survey viser erhvervsstatus for kandidater med nyligt opnået farmaceutisk Ph.d. grad.

FARMACEUTISK FAKULTET (2007 - 2011)

For perioden 2007 – 2011, hvor PharmaSchool var et selvstændigt fakultet (Farmaceutisk Fakultet) på KU findes desuden følgende statistikker:

Heltidsuddannelser (Bachelor i Farmaci, Kandidat i Farmaci, Lægemiddelvidenskab og Farmaceutisk Videnskab)

  • Optag, Bestand, Frafald, Gennemførselsprocenter og Statistik over færdige bachelorer og kandidater; 2007 - 2011
  • Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus; 1999, 2003, 2007 og 2011

Forskeruddannelse  (ph.d.)

  • Optag, Bestand, Aktivitet, Gennemførelse og frafald; 2007 - 2011
  • Erhvervsundersøgelse; 2010

DRA Employment Survey viser beskæftigelsesstatus for personer med en nyerhvervet farmaceutisk Ph.d.

Deltidsuddannelser  (MIND, MDM, MPRA og Tomplads på farmaceutuddannelsen)

  • Antal betalende studerende og antal årselever; 2007 - 2011
  • Optag, Frafald, Dimittender og Bestand; 2004 - 2011