H.C. Ørstedsmedaljen – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool > H.C. Ørstedsmedaljen

H.C. Ørsted medaljen

Reglerne pr. 1. september 2011 for tildeling af H.C. Ørstedmedaljen til kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences er som følger:

  • Såvel bachelor- som kandidatuddannelse skal være gennemført på School of Pharmaceutical Sciences (eller tidligere FARMA).
  • Have mindst 10,5 - uden decimalafrunding - i gennemsnit af alle karakterer fra bacheloruddannelsen.
  • Have mindst 10,5 - uden decimalafrunding - i gennemsnit af alle karakterer fra kandidatuddannelsen. 
  • Have karakteren 12 i specialet.

H.C. Ørsted medaljen overrækkes til de kvalificerede kandidater samtidig med uddeling af eksamensbeviser ved PharmaSchools dimissionsarrangement, som afholdes en gang årligt i slutningen af September. Med medaljen følger et legat fra Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences.