Historisk udvikling – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool > Historisk udvikling

FARMACEUTUDDANNELSEN – HISTORISK UDVIKLING:

1672

De første skridt til   en formel farmaceutuddannelse blev indført i Danmark med Christian V’s   forordning af 4. december om læger og apotekere (Medicinalforordningen). Før   man kunne nedsætte sig som apoteker skulle man eksamineres ved medicinske   fakultet på Københavns Universitet.

1797

H.C. Ørsted består farmaceuteksamen (examen chemico-pharmaceuticum).

1892

Uddannelsen blev selvstændig ved oprettelse af Den Farmaceutiske Læreanstalt i bygningen Stockholmsgade 27-29. Grund, bygning og inventar blev skænket af etatsråd, fabrikejer og apoteker Christian D. A. Hansen.

1896

De første to kvinder bliver Candidatae Pharmaciae.

1936

Farmaceut Svend Aage Schou blev ansat i det nyoprettede professorat i farmaci ved den Farmaceutiske Læreanstalt.

1942

Farmaceutuddannelsen flyttede til en ny bygning på Universitetsparken og skiftede samtidigt navn til Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH).

1942

Den farmaceutiske doktorgrad (dr. pharm.) blev indført.

1954

Den farmaceutiske licentiatgrad (lic. pharm.) blev indført (fra 1988 benævnt Ph.d.).

1962

Første hold farmaceutiske kandidater dimitterede med over 50% kvinder (47/89). Andelen af kvindelige dimittender har derefter været over 50%.

2003

Institutionens navn ændredes til Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU).

2007

DFU fusionerede med Københavns Universitet og navnet ændredes til Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA).

2012

FARMA fusionerede med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og de farmaceutiske uddannelser er nu samlet i School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool).

Se også

Uddannelsen er gennem den lange historik ændret fra en typisk mesterlære til et egentligt universitetsstudium, hvor forskningen spiller en afgørende rolle. Senest er universitetsuddannelser landet over blevet opdelt i en 3-årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse. De sidste farmaceutstuderende blev optaget på den 5-årige udelte kandidatuddannelse i Farmaci i 2002. De nuværende heltids-uddannelsesordninger er (bachelorundervisning foregår primært på dansk og kandidatundervisning primært på engelsk):

  • Bachelor i Farmaci (bac.pharm.) - (startede i 2003)
  • Kandidat i Farmaci (cand.pharm.) - (startede i 2006)
  • Kandidat i Farmaceutisk Videnskab (cand.scient.pharm.) - (startede i 2006)

Internationale uddannelser med undervisning på engelsk i alle fag:

  • Kandidat i Lægemiddelvidenskab (MSc. Pharm.Sci.) - (startede i 2004)
  • Kandidat i Medicinalkemi (MSc. Med.Chem.) - (startede i 2011)