Akademisk kalender – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool > Akademisk kalender

Oversigt over studieåret – akademisk kalender

Retningslinjer for års- og ugestruktur:

Københavns Universitet har udarbejdet fælles Retningslinjer for års- og ugestruktur. På SUND benyttes disse Retningslinjer for års- og skemastruktur i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplaner for alle SUNDS uddannelser. Du skal dog være opmærksom på at det kun er retningslinjer, og de derfor kun er vedledende.

Akademisk kalender

Et akademisk år løber fra uge 36 til og med uge 35 det efterfølgende år. Det akademiske år er opdelt i to semestre, og på nogle årgange opdeles hvert semester i to blokke. Undervisningsåret, dvs. perioden, hvor der foregår ordinær undervisning og eksamen, er normalt fra uge 36 til og med uge 25.

Ferie og helligdage:

Der er nedenstående faste ferie- og helligdage, hvor der ikke er undervisning:

  • Påske: Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag (mandag)
  • Store Bededag (fredag)
  • Kristi Himmelfart (torsdag)
  • 2. pinsedag (mandag)
  • Grundlovsdag 5. juni
  • Jul og nytår: (23. december – 1. januar)

Helligdage udover ferieperioderne er undervisningsfri - øvrige mærkedage og lignende er almindelige undervisningsdage, med mindre andet er udmeldt på hvert enkelt kursus.

Bemærk, at der som udgangspunkt IKKE er undervisningsfrit i efterårsferien, uge 42 eller vinterferien, uge 7 eller 8, samt at der ofte er skemalagt undervisning i dagene op til Påske. Du bør således ikke planlægge ferie i disse uger, med mindre du kan se i dit skema, at du ikke har undervisning.

Du kan i KU’s retningslinjer blandt andet finde vejledende datoer for indeværende undervisningsår i den sidste del af dokumentet.

Undervisningsplaner:

Den enkelte uddannelses undervisningsplaner for de kommende 1-2 semestre er at finde på KUnet (kun adgang for ansatte og studerende). Her finder du undervisningsplaner for uddannelsens semestre inklusiv oplysninger om studiestart og -slut, eksamensperioder, ferier og lukkedage på uddannelsen.

Når der i undervisningsplanen står noget om skemafri uger, bliver du som studerende nødt til at sammenholde denne information med din syllabus/skemaside, for på nogle semestre skal der planlægges så meget undervisning, at også de skemafri uger bliver taget i brug for visse hold.

Undervisningsplaner på KUnet (kun adgang for ansatte og studerende):

Eksamensplaner:

Her kan du finde de fastlagte eksamensplaner for uddannelser på SUND.

Offentliggørelse af skema og eksamensplan på SUND

  • skema - forår: ultimo december
  • skema - efterår: ultimo juni  
  • eksamensplan - sommer: primo november
  • eksamensplan - vinter: medio maj