Akademisk kalender – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool > Akademisk kalender

Oversigt over studieåret – akademisk kalender

Et akademisk år løber fra uge 36 til og med uge 35 det efterfølgende år. Det akademiske år er opdelt i to semestre, og på nogle årgange opdeles hvert semester i to blokke. Undervisningsåret, dvs. perioden, hvor der foregår ordinær undervisning og eksamen, er normalt fra uge 36 til og med uge 25.

Københavns Universitet har udarbejdet fælles Retningslinjer for års- og ugestruktur. På SUND benyttes disse Retningslinjer for års- og skemastruktur i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplaner for alle SUNDS uddannelser. Du skal dog være opmærksom på at det kun er retningslinjer, og de derfor kun er vedledende.

Ferie og helligdage:

Der er nedenstående faste ferie- og helligdage, hvor der ikke er undervisning:

  • Påske: Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag (mandag)
  • Store Bededag (fredag)
  • Kristi Himmelfart (torsdag)
  • 2. pinsedag (mandag)
  • Grundlovsdag 5. juni
  • Jul og nytår: (23. december – 1. januar)

Helligdage udover ferieperioderne er undervisningsfri - øvrige mærkedage og lignende er almindelige undervisningsdage, med mindre andet er udmeldt på hvert enkelt kursus.

Bemærk, at der som udgangspunkt IKKE er undervisningsfrit i efterårsferien, uge 42 eller vinterferien, uge 7 eller 8, samt at der ofte er skemalagt undervisning i dagene op til Påske. Du bør således ikke planlægge ferie i disse uger, med mindre du kan se i dit skema, at du ikke har undervisning.

Du kan i KU’s retningslinjer blandt andet finde vejledende datoer for indeværende undervisningsår i den sidste del af dokumentet.

Undervisningsplaner:

Undervisningsplaner for de kommende 1-2 semestre er at finde på KUnet (kun adgang for ansatte og studerende) . På din uddannelsesside under Kurser og Undervisning finder du  undervisningsplaner for uddannelsens semestre inklusiv oplysninger om studiestart og -slut, eksamensperioder, ferier og lukkedage på uddannelsen.
Når der i undervisningsplanen står noget om skemafri uger, bliver du som studerende nødt til at sammenholde denne information med din syllabus/skemaside, for på nogle semestre skal der planlægges så meget undervisning, at også de skemafri uger bliver taget i brug for visse hold.

Undervisningsplaner på KUnet (kun adgang for ansatte og studerende):

Eksamensplaner:

Her kan du finde de fastlagte eksamensplaner for uddannelser på SUND.

Offentliggørelse af skema og eksamensplan på SUND

  • skema - forår: ultimo december
  • skema - efterår: ultimo juni  
  • eksamensplan - sommer: primo november
  • eksamensplan - vinter: medio maj