10. august 2017

Stor stigning i ansøgertallet på farmaci

Farmaci har i de seneste år efterspurgt mere engagerede studerende for at mindske frafald på studiet. Ifølge skoleleder Ulf Madsen er mange studerende tidligt på studiet blevet overraskede over den store mængde basal kemi og biologi. Konsekvensen har været, at mange har haft svært ved at bestå de nødvendige eksaminer. I 2015 lå førsteårsfrafaldet på 15,7 procent. 

I foråret 2017 har farmacistudiet indledt et tæt samarbejde med SUND Kommunikation om en treårig kommunikationskampagne for at tiltrække flere dygtige studerende og mindske frafaldet.

”Alle undersøgelser viser, at en højere kvotient giver bedre gennemførsel. Men ud over en høj kvotient, så er det vigtigt at få fat i de rigtige studerende, som er motiverede og ved, hvad de går ind til. En målrettet kommunikationsindsats har båret frugt og har også været vigtig for vores udrulning af en helt ny studieordning for farmaceutstudiet som sker i perioden 2015-2020”, siger skoleleder for Pharmaschool Ulf Madsen.

I løbet af foråret har nuværende studerende medvirket i en række videoer, hvor de fortæller om den store arbejdsbyrde, der går hånd i hånd med et usædvanligt stærkt studiemiljø og fremragende jobmuligheder på farmaci. Videoerne er set af op mod 100.000 på de sociale medier i månederne op til sommerens ansøgningsfrist. Farmacis hjemmeside har også fået et indholdsmæssigt og visuelt løft.

I år har farmaci opnået en stigning på næsten 10 procent i ansøgertallet og en adgangskvotient på 8,1.