Bibliotek – Københavns Universitet

PharmaSchool > Bibliotek

Biblioteker:

Det Farmaceutiske Bibliotek.

Det Farmaceutiske Bibliotek har til opgave at støtte forskning og undervisning på PharmaSchool. Biblioteket er også offentligt tilgængeligt og servicerer således også privatpersoner og virksomheder.

Bibliotekets samlinger består af nye og ældre bøger, tidsskrifter, en lang række databaser og andet. Den elektroniske samling er reguleret af licenser. Derudover har Det Farmaceutiske Bibliotek en særsamling af farmakopéer og en ældre samling af litteratur om apotekervæsnet og lægemiddelfremstilling.

Det Farmaceutiske Bibliotek er et af mange biblioteker under Københavns Universitet og indgår derfor i KUBIS (et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og bibliotekerne ved Københavns Universitet).

Biblioteket på PharmaSchool er lukket som selvstændigt betjeningssted. 
Den faglige bemanding og alle bøger (pensum, håndbøger og udlån) i samlingen er overflyttet til fakultetsbiblioteket på KUB Nord i SUND-vingen, Nørre Allé 49

Gå til KUB Nord - Farmaceutisk Videnskab

KUBIS - Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice.

KUBIS er oprettet efter aftale mellem universitetet (KU) og Det Kongelige Bibliotek (KB). Den består dels af Københavns Universitetsbibliotek, som er en del af Det Kongelige Bibliotek, dels af de fakultets- og institutbiblioteker, som KU selv driver.

Gå til KUBIS