Studienævn mm – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

PharmaSchool > Om PharmaSchool > Studienævn mm

Studienævn og uddannelsesråd

Studienævn

For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning har Rektor nedsat en række Studienævn på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene.

Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber

Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i Farmaci, kandidatuddannelsen i Farmaceutisk Videnskab samt MSc i Pharmaceutical Sciences og MSc i Medicinal Chemistry.

Study Board for the Pharmaceutical Master's programmes

Masters studienævnet dækker de internationale masters uddannelser Master of Industrial Drug Development (MIND) og Master of Medicines Regulatory Affairs (MRA).

Uddannelsesråd

I forbindelse med fusionen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og de veterinære dele af det Biovidenskabelige Fakultet, besluttede Københavns Universitets bestyrelse at oprette fire uddannelsesråd, heriblandt Uddannelsesrådet for farmaceutisk videnskab (pdf-dokument).

Ph.d. studienævn

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har nedsat en række komiteer med det formål at vejlede og udvikle fakultetets ph.d. uddannelser. En af disse komiteer er ph.d. studienævnet.