Adgangskvotient til farmaceutuddannelsen steget lidt igen i 2016 – Københavns Universitet

PharmaSchool > Nyheder > PharmaSchool Adgangskv...

09. august 2016

Adgangskvotient til farmaceutuddannelsen steget lidt igen i 2016

Igen i år har rigtig mange søgt ind på farmaceutuddannelsen, i alt 686 ansøgere, hvoraf 264 er 1. prioritetsansøgere. Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet, SUND havde i 2015 et rekordstort ansøgerantal (i alt 725 ansøgere), men trods det lille fald i det samlede antal ansøgere, er antallet af 1. prioritetsansøgere uændret. Adgangskvotienten er steget fra 7,8 til 7,9, så vi kan igen i år forvente at uddannelsens 240 pladser bliver fyldt op med dygtige og motiverede studerende.

Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter farmaceutisk arbejdskraft er fortsat stigende og især apoteksområdet, herunder hospitalsapoteker og hospitaler efterspørger generelt flere farmaceuter. Dertil kommer at medicinalindustrien fortsat forventer markant vækst med deraf følgende behov for flere farmaceuter. Så de nye studerende, der starter 1. september, kan se frem til et sultent arbejdsmarked med mange attraktive karrieremuligheder, når de til sin tid afslutter uddannelsen. Udover medicinalindustri, apoteker og hospitaler, finder farmaceuter fx også ansættelse i den kemiske industri, Sundhedsstyrelsen og andre offentlige styrelser samt på universiteter som undervisere og forskere.

Se optagelsesstatistik 2016 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet her. 

Se adgangskvotienter 2016 for Københavns Universitet her.